Skip navigation

Tor przeszkód

Uczniowie z klasy I podczas zajęć z wychowania fizycznego kształtowali zwinność na torze przeszkód.