Skip navigation

Targi Edukacyjne

Uczniowie klas pierwszych Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w targach edukacyjnych organizowanych przez Hochschule Zittau/Görlitz.

Celem tego spotkania było zapoznanie uczniów miasta Zgorzelec jak również innych zainteresowanych stron z bogatą i przyszłościową ofertą tej uczelni. Ponieważ nauka za granicą wiąże się z wieloma niewiadomymi, udzielane były informacje na temat wymagań i procedur przyjęcia na studia. Przygotowywane były następujące stoiska informacyjne:

- Wydział Elektrotechniki i Informatyki: wykład oraz stanowisko konsultacyjne,

- Wydział Mechaniczny: stanowisko badawcze,

- Wydział Zarządzania i Kulturoznawstwa: stanowisko konsultacyjne,

- Wydział Nauk Przyrodniczych: stanowisko konsultacyjne prowadzone przez studentkę z Polski,

- Wydział Nauk Ekonomiczynych i Inżynieryjno-Ekonomicznych: stanowisko konsultacyjne