Skip navigation

Tabletowy dzień w 3 b

Klasa 3 b zamieniła zeszyty i książki na tablety.

Dzieci cały dzień pracowały w różnych aplikacjach utrwalając ortografię i tabliczkę mnożenia. Dzień zakończyliśmy kodowaniem w Scratch.