Skip navigation

Szkoły pełne talentów

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbieraniu talenciaków. Pałeczki sztafetowe i piłeczki posłużą na lekcjach wf natomiast zestaw gier został przekazany na świetlicę szkolną w młodszych klasach.