Skip navigation

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. W dniach 26-27 października klasa I rozpoczęła udział w projekcie Szkoła Dialogu. Celem tego programu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Uczniowie uczestniczyć będą w cyklu 4 warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski projekt – wycieczkę – śladami Żydów w swojej miejscowości. Warsztaty prowadzone są przez trenerów Fundacji Forum Dialogu. Nas odwiedziła p. Aneta oraz p. Ania. Wycieczka, którą młodzież przygotuje weźmie udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający.