Skip navigation

Symetria w klasach III

W piątek (23 II 2018) uczniowie klas III SP „Tęcza” dowiedzieli się co to jest symetria oraz oś symetrii.

Aby przełożyć wiedzę na praktykę, dzieci w grupach wykonały prace, polegające na odwzorowaniu symetrycznego wzoru. Po skończonej pracy bawiliśmy się symetrią na tabletach.