Skip navigation

Święto drzewa

Święto drzewa w klasie pierwszej. Prace plastyczne wykonane różnymi technikami artystycznymi.