Skip navigation

Świetlica wakacyjna - Zajęcia z sensoplastyki

Na zakończenie zajęć sensoplastycznych dzieci wykonały dyski sensoryczne.