Skip navigation

Świetlica przedszkolna podczas wakacji

Podczas wakacyjnej świetlicy, dzieci wspólnie bawią się i tworzą. Pomagamy sobie i tworzymy zgraną drużynę.