Skip navigation

Superkoderzy

W ramach udziału w programie #superkoderzy aplikowaliśmy na warsztaty FabLab powered by Orange o tematyce „Projektowanie przestrzenne - stwórz od podstaw swój pierwszy model 3D i wydrukuj go”. Zakwalifikowanie się na warsztaty ucieszyło nas tym bardziej, że oczekiwaliśmy naszej pierwszej drukarki 3D zakupionej w ramach grantu z Fundacji Orange. W trakcie kilkugodzinnych warsztatów online uczniowie - głównie 1 i 2 klasa LO oraz kilku zapaleńców ze szkoły podstawowej - nauczyli się podstaw projektowania przestrzennego w programie Tinkercad. Bardzo zawsze cieszymy się na możliwość zdobycia konkretnych umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe lub projektowe ponieważ oprócz zdanych egzaminów maturalnych warto wchodzić w dorosłość z szerokim wachlarzem