Skip navigation

Sprawny Dolnoślązaczek w klasach I

W ramach realizacji programu - Sprawny Dolnoślązaczek, w którym klasy pierwsze biorą udział w minionym tygodniu na zajęciach sportowych młodzi sportowcy zdobywali sprawność „gimnastyka”.

Dzieci wykonywały różne ćwiczenia przygotowujące do opanowania przewrotu w przód, ćwiczenia równoważne, czworakowania, przeskoki zawrotne, przetoczenia.