Skip navigation

Sprawny Dolnoślązaczek - klasy I i II

W ramach realizacji programu „Sprawny Dolnoślązaczek” klasy I i II udały się na lodowisko.

Uczniowie zdobyli odznakę sprawnościową „Łyżwiarz”. Zapoznali się z jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego. Uzyskali podstawowe wiadomości na temat bezpiecznych zabaw na lodzie oraz zasady hartowania się. Gratulujemy małym sportowcom!