Skip navigation

Sprawny Dolnoślązaczek

W ramach programu ,,Sprawny Dolnoślązaczek" na początku realizacji projektu dokonano pomiaru wysokości oraz masy ciała uczniów.

Następnie przeprowadzone zostały trzy próby sprawności fizycznej: bieg wahadłowy, marszobieg oraz zwis na drążku. Wszyscy uczniowie starali się, aby wypaść w tych próbach jak najlepiej. Mamy nadzieję, że pod koniec roku szkolnego wyniki poprawią się dzięki temu, że aktywnie ćwiczymy na zajęciach sportowych.