Skip navigation

Sprawny dolnoślązaczek

Drugoklasiści na zajęciach sprawnego dolnoślązaczka próbowali swych sił w skoku w dal.