Skip navigation

Sprawny dolnoślązaczek

Na przełomie września i października przeprowadzone zostały trzy próby sprawności fizycznej- zwis na drążku, bieg 10x5m, marszobieg na dystansie 600m. Uczniowie z klas pierwszych ,drugich i trzecich SP na szóstkę zaliczyli testy sprawnościowe. Nie było łatwo, jednak dzięki chęciom i zapałowi dali radę. Brawo!