Skip navigation

Sprawności zintegrowane z języka angielskiego

Na ostatnich zajęciach wykonywaliśmy jesienne plakaty i przypomnieliśmy sobie słownictwo poznane w poprzednich klasach.