Skip navigation

Spotkanie pracowników DPFA Europrymus Sp. z o.o. 29.06.2021 r.

W dniu 29.06.2021 r. w Pałacu Łagów odbyło się uroczyste spotkanie pracowników DPFA Europrymus Sp. z o.o. będące połączeniem szkolenia z integracją. Podczas wprowadzającej prezentacji Pani Katarzyna Hübner Prezes Zarządu DPFA Europrymus Sp. z o.o. podsumowała rok szkolny 2020/2021, a także przedstawiła podstawowe prognozy oraz cele strategiczne firmy na kolejne lata.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Pan Profesor Clauss Dietz - założyciel firmy oraz Pani Catrin Liebold – Naczelna Prezes Zarządu spółki macierzystej DPFA Akademiegruppe, którzy podzielili się z pracownikami informacjami o tradycjach, wartościach i aktualnościach DPFA.

W drugiej części spotkania podzieleni na zespoły uczestnicy szkolenia pracowali nad ewaluacją celów przedsiębiorstwa edukacyjnego DPFA Europrymus, które następnie przedstawione zostały na plenum. Pracownicy wykazali się dużą kreatywnością, a wszystkie pomysły zostały spisane i przekazane do dalszej analizy.

Zwieńczeniem spotkania była zabawa integracyjna w postaci grilla.