Skip navigation

Spotkanie polsko - niemieckie kl. I B

01 lutego klasa I B wybrała się w odwiedziny do zaprzyjaźnionej klasy ze Szkoły Regenbonen w Goerlitz.

Temat przewodni spotkania był pt. „Zima lubi dzieci”. Celem przedsięwzięcia była integracja wychowanków z obu szkół, nauka języka poprzez zabawę oraz przełamanie bariery językowej wśród uczniów. Pierwszacy chętnie wykonywali przygotowane na spotkaniu zadania, po czym nastąpił czas wykorzystania słownictwa w praktyce podczas zabaw. Dzieci w czasie pobytu w szkole niemieckiej uczyły się słownictwa związanego z zimą, oraz wykonywali pracę plastyczną „Witrażowe domki”.