Skip navigation

Śpiew - zajęcia dodatkowe w klasach I-III

W każdy czwartek po zajęciach edukacyjnych nasi uczniowie mogą kształcić swoje zdolności wokalne pod kierunkiem p. Magdy . Jest to jedna z wielu ofert , które proponuje nasza szkoła .