Skip navigation

Smok wawelski

Smok wawelski z kolorowego papieru w wykonaniu klasy pierwszej. Legenda o Szewczyku Dratewce pobudziła wyobraźnię dzieci.