Skip navigation

Śmieszne zdania w kl.2

Kolejne zajęcia w ramach realizacji Innowacji pedagogicznej w klasie 2 odbyły się już na spokojnie w ławeczkach, ale w dalszym ciągu na wesoło. Dzieci rzucając kostką do gry losowały śmieszne wyrazy, które tworzyły bardzo dziwaczne zdania. Taka forma lekcji poprzez zabawę wyzwoliła w dzieciach wenę twórczą do pisania zdań rozwiniętych. Rekordziści napisali po 20 zdań.