Skip navigation

Skoczne zabawy na trampolinach w kl. 1

Utrzymanie formy fizycznej oraz psychicznej klasa 1a opanowała do perfekcji. Podczas intensywnej nauki świetnym przerywnikiem okazały się skoczne zabawy na trampolinach, stale goszczące w naszym lekcyjnym planie.