Skip navigation

Rocznica Powstania w getcie warszawskim

Dziś przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz dziewiąty organizuje z tej okazji akcję społeczno-edukacyjną Żonkile do której przystąpiło nasze ELO. Dlaczego żonkile są symbolem pamięci o powstaniu? Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Złóż własnego żonkila :)

youtu.be/1HINcdxZEQM