Skip navigation

Redaktorzy gazety w klasie V a

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy V a bawili się w redaktorów gazety i tworzyli własne czasopisma dotyczące wybranej tematyki. Stworzenie gazetki było dziełem zespołowym, kształtującym u uczniów postawy kreatywne.