Skip navigation

Realizacja programu Sprawny Dolnoślązaczek w klasach I

W miesiącu grudniu i styczniu uczniowie klas pierwszych realizując program Sprawnego Dolnoślązaczka zdobywali sprawność w piłce ręcznej oraz koszykówce. Dzieci poznały podstawy dwóch gier zespołowych , uczyły się kozłowania piłki, wykonywali podania chwyty piłki oraz rzuty do celu.