Skip navigation

“Przepraszam, jak dojdę do...?”

„Kilka kroków w lewo, później w prawo…” Podczas lekcji języka niemieckiego uczniowie klasy Va powtórzyli określenia dotyczące kierunków i poruszania się, wykorzystując znaną nam zabawę w CIUCIUBABKĘ. Osoba z zawiązanymi oczami musiała poruszać się po klasie zgodnie z usłyszanymi poleceniami. Za pomocą tej zabawy utrwaliliśmy nowo poznane słownictwo i nie straszne są nam podróże po nieznanych miejscach.