Skip navigation

Przedszkolaki w ogrodzie sensorycznym

Grupa 5-latków aktywnie spędziła lekcję języka angielskiego w Ogrodzie Sensorycznym.