Skip navigation

Przedszkolaki powitały pierwszy dzień wiosny

21 marca Przedszkolaki obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny, maszerując w wiosennym pochodzie.Śpiewem wypędziły Zimę, a dobrym humorem przywitały piękną Wiosnę.