Skip navigation

Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem?

W miesiącu listopadzie odbyły się spotkania z pedagogiem szkolnym na których omówione były treści związane z bezpieczeństwem w sieci.

Klasy I-III

Po prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klas III EG, zaprezentowano dzieciom cykl filmów edukacyjnych - kreskówek "Owce w Sieci”. Jest to edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Założeniem autorów było, by cykl kreskówek dla najmłodszych internautów stało się okazja do nauki jak należy bezpiecznie korzystać z nowych technologii. Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie plakatów pt. „ Bezpieczeństwo w sieci” .|Prace plastyczne zostały zaprezentowane w klasach szkolnych.

Klasy IV-VIII, III Europejskiego Gimnazjum

Wychowawcy klas wspólnie z pedagogiem na lekcjach wychowawczych w miesiącu listopadzie 2018r przeprowadzili zajęcia pt." Medialny savoir- viver "i " Jak bezpiecznie działać w sieci”. W trakcie spotkania z pedagogiem przekazano informacje, że Internet nie jest tylko miejscem rozrywki. Za jego pośrednictwem robimy przelewy bankowe czy organizujemy akcje społeczne. Gdy załatwiamy coś ważnego, zwykle zależy nam na tym, aby niepowołane osoby nie miały dostępu do pewnych informacji. Uczniowie dowiedzieli się także ,że ochrona prywatności w Internecie nie jest łatwa. Wielu jej użytkowników ma korzyści z posiadania twoich danych osobowych wśród nich są m.in. reklamodawcy. Dlatego też, niestety, często twoje dane są sprzedawane w celach marketingowych. Podsumowaniem zajęć w klasach było wspólne stworzenie zasad bezpiecznego posługiwania się Internetem i Wystawa prac plastycznych na korytarzu szkolnym pt. „NETYKIETA ” czyli „Jak bezpiecznie posługujemy się w Internecie.