Skip navigation

PROSTOPADŁOŚCIANY W KLASACH IV

Klasy IV dzisiaj stawiały „pierwsze kroki” rozpoczynając swoją przygodę z prostopadłościanami. Na początku lekcji jedno z dzieci wybierało jedno pudełko z kilku przyniesionych przez innych uczniów, a następnie w formie zagadki prezentowało swój wybór np. moje pudełko składa się z sześciu ścian, a każda jest prostokątem itp…Wygrywał uczeń, który zgadł, o które pudełko chodziło. Później wszyscy uczniowie budowali z patyczków swoje prostopadłościany i odpowiadali na pytania nauczyciela – opisując swoją budowlę (pytania dotyczyły ścian, krawędzi oraz wierzchołków). To była naprawdę świetna lekcja!