Skip navigation

Promocja zdrowia

Pierwszy dzień wspólnych polsko-niemieckich zmagań kulinarnych, w ramach projektu pt. ,,Promocja zdrowia i pozytywny rozwój dzieci/młodzieży poprzez mobilne zapobieganie, informowanie z euroregionalnym pojazdem prozdrowotnym przy użyciu nowoczesnych działań medialnych''.