Skip navigation

Projekt z Ostritz

14 grudnia 2022r. przedszkolaki z oddziału OB ( średniaki), wybrały się na wycieczkę autobusem do zaprzyjaźnionego przedszkola Św. Franiciszka w Ostritz w ramach realizacji projektu współpracy zagranicznej. Celem wycieczki była integracja dzieci, poprzez udział zajęciach przygotowanych przez przedszkolaki z Ostritz. Tematem zajęć był Adwent i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.