Skip navigation

Projekt polsko-niemiecki "Zachować Pamięć"

Pierwszy dzień warsztatów w muzeum Ravensbrück w ramach polsko-niemieckiego projektu „Zachować pamięć” DPJW/PNWM. W tym dniu uczniowie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego wspólnie z niemieckimi uczniami ze szkoły Zwickau, zwiedzili były niemiecki obóz koncentracyjny Ravensbrück. Swobodnie poruszając się po obiekcie, poznawali smutną historię tego miejsca. Zapoznawali się z eksponatami, wykonywali zdjęcia a następnie w grupach omawiali rezultaty pracy. Był to dzie pełen refleksji i zadumy nad istotą człowieczeństwa. Wieczorem obie grupy integrowały się , młodzież wykonywała zadania mające na celu wzajemne poznanie, budowanie dobrych relacji , poznawanie kultur oraz doskonalenie języka obcego w praktyce.