Skip navigation

Projekt historyczno-edukacyjny

Europejskie Liceum wraz z Meetingpoint Music Messian e.V. oraz Europejskim Centrum - Pamięć,Edukacja, Kultura, realizuje projekt dotyczący działań wychowawczo- edukacyjnych w kształceniu historii regionalnej.

Akcja ma na celu zapoznanie uczniów z dziejami naszego regionu, popularyzowanie tej tematyki, uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat i relacje międzynarodowe. Dzisiaj podczas realizacji projektu uczniowie aktywnie wykonywali szereg zadań, aby poznać swoją małą - wielką ojczyznę.