Skip navigation

Projekt Erasmus+ - dzień trzeci

Trzeci dzień był dla naszych uczniów okazją do poznania szkoły naszych partnerów.

Razem z kolegami że szkoły w Zwickau chodzili na lekcje, a potem na zajęcia pozalekcyjne. Po wspólnym wykonaniu plakatów przyszedł czas na wspólną, samodzielnie przygotowaną kolację.