Skip navigation

Projekt – budowa atomu w klasach VII

Na ostatnich zajęciach z chemii uczniowie klas 7a i 7b wykonali projekty przestrzenne przedstawiające budowę atomu. Dzięki temu mogli sobie wizualizować jak te atomy są zbudowane. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i interesujące.