Skip navigation

Programowanie przez zabawę w klasach II- III.

Razem z uczniami klas II i III kontynuujemy naszą przygodę z programowaniem wykorzystując do tego idealny dla młodszych dzieci, ale i nie tylko, program Scratch. Uczniowie korzystając z przyjaznego systemu programowania typu „przeciągnij i upuść” (ang. Drag&Drop) tworzą proste gry, animacje i polecenia dla urządzeń, w tym niedługo także dla robotów. Uczą się poprzez zabawę rozwiązywać problemy, pobudzają wyobraźnię i zaszczepiają w sobie pasją do programowania.