Skip navigation

Próbny Trzecioteścik

21 kwietnia 2017 uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do próbnego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. W tym dniu dzieci przyszły do szkoły odświętnie ubrane. Było wiele emocji! Test składał się z części polonistycznej i matematycznej. Uczestnictwo w teście  umożliwi uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i zmobilizuje ich  do efektywnej nauki. Będzie  także  źródłem wiedzy o tym, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować.