Skip navigation

Próbna Matura w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym!!!

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. tegoroczni maturzyści uczęszczający do Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu rozpoczęli próbną maturę. Aby pomóc w przygotowaniu uczniów do osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, skorzystaliśmy z kompleksowego i autorskiego programu Operon wspierającego nauczycieli w pracy z maturzystami. Próbna Matura z Operonem pozwala uczniom nie tylko oswoić się z formułą egzaminu ale przede wszystkim sprawdza stopień opanowania materiału przez uczniów. Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.