Skip navigation

Prezentacje na języku angielskim - „My favourite thing”

Drugoklasiści przygotowali swoje pierwsze w tym roku szkolnym mini-prezentacje na temat swoich ulubionych przedmiotów.

Gratulujemy wszystkim dzieciom, które tak pięknie się przygotowały do tego zadania!