Skip navigation

Preludium do Tłustego Czwartku w ELO

Kolejka za pączkami w sekretariacie - jak za PRLu.W czwartek preludium do Tłustego Czwartku - „Pączki Day”. Pod kodami QR w szkole członkowie samorządu umieścili zadania na Kahoot z pytaniami z zakresu wiedzy o pączku. Dwudziestu najlepszych, najaktywniejszych i najszybszych otrzymało słodkie nagrody sponsorowane przez panią dyrektor ELO”