Skip navigation

Prawa i obowiązki przedszkolaka

Tęczowe przedszkolaki zapoznały się z prawami i obowiązkami przedszkolaka.

Wysłuchały przesłania dzieci oglądając film promujący ważność dokumentu jakim jest Konwencja o prawach dziecka. Dowiedziały się kim jest Rzecznik praw dziecka. Miały okazję podyskutować na ważne tematy, kształtować umiejętność wypowiadania się podczas ukierunkowanej rozmowy. Przybliżyły sobie jakie mają obowiązki jako Przedszkolacy. Otrzymały certyfikaty za udział w dyskusji.