Skip navigation

Prace plastyczne klas 7 inspirowane twórczością Picassa

Uczniowie klas 7 poznali nurt kubizm i stworzyli piękne prace inspirowane twórczością Picassa.