Skip navigation

Poznajemy mieszaniny w VIIb

Dnia 16 października uczniowie klasy 7 b na zajęciach chemii poznawali rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania.

Dnia 16 października uczniowie klasy 7 b na zajęciach chemii poznawali rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania. Samodzielnie sporządzali odpowiednie mieszaniny i starali się je rozdzielić na poszczególne składniki.