Skip navigation

Powrót do szkoły pod nauce zdalnej

Powitanie klasy 6c ze szkołą po nauce zdalnej, a później... Dzień Dziecka.