Skip navigation

"Power Kids"

Uczniowie klasy III z SP Tęcza, 22 września 2021r. mieli okazję uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych tzw. „ Power Kids”. W czasie zajęć przeplatały się trzy elementy : ruch, oddech mindfulness poprzez ćwiczenia i zabawy, zajęcia twórcze oraz taniec. Wszystkim bardzo podobały się warsztaty.