Skip navigation

Poranek Patriotyczny klas I-III

10 listopada 2017 r. -w przeddzień święta Niepodległości,

tradycyjnie już w naszej Szkole - odbył się Poranek Patriotyczny. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Zaprezentowany pokaz muzyczny był wyrazem dumy i miłości z przynależności do narodu polskiego. Oprócz krótkiego przybliżenia historii naszego państwa , uczniowie zaśpiewali znane z tego okresu pieśni patriotyczne. Po zakończeniu programu głos zabrała Pani Dyrektor, dziękując uczniom za piękne zaprezentowanie utworów muzycznych oraz życzyła wszystkim przeżywania w miłej atmosferze chwil patriotycznych związanych z nadchodzącym świętem. Dziecięca radość przeżywania uroczystości , ich zaangażowanie, godna i odpowiedzialna postawa wyzwoliła wzruszenie, radość i dumę narodową.