Skip navigation

Plastusiowy Pamiętnik - wyjście grup 0a i 0b do Miejskiego Domu Kultury

We wtorek (27.02.2018r.) przedszkolaki z grupy 0a i 0b wybrały się do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu na spektakl teatralny pod tytułem „Plastusiowy pamiętnik” wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Efektem wycieczki było rozbudzanie wrażliwości na sztukę teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania spektaklu w teatrze. Dzieci nauczyły się również kulturalnego odbioru sztuki oraz bezpiecznego zachowania podczas jazdy autokarem.