Skip navigation

Planszowe gry matematyczne w II a

W ramach projektowego zadania domowego uczniowie klasy II a wykonali planszowe gry matematyczne, wykazując się niezwykłą kreatywnością.