Skip navigation

Piknik strefowy - lekcja przyrody w klasach VI

Na ostatnich lekcjach przyrody uczniowie klas VI omawiali poszczególne strefy klimatyczne Ziemi.

Na zajęcia podsumowujące każdy przebrał się za mieszkańca wybranej strefy krajobrazowej i przyniósł przysmaki charakterystyczne dla określonego klimatu. W taki sposób podsumowaliśmy tą interesującą tematykę.